ชมรมครูอาสา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรมครูอาสา เพื่อน้องๆ ปฐมวัย ณ  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ ต.กำปัง อ.โนนไทย 

ชมรมครูอาสา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกิจกรรมครูอาสา เพื่อน้องๆ ปฐมวัย ณ  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ ต.กำปัง อ.โนนไทย 

118003632 1443480822527943 6907483202486448524 o
118157984 1443480869194605 2811180564706219949 o
118187667 1443481092527916 5085906186497236650 o