คณาจารย์จากศูนย์ภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีภายใต้โครงการ Thailand Biennale Korat 2021 วันที่ 1 กลุ่มที่ 1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคคลทั่วไป

คณาจารย์จากศูนย์ภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีภายใต้โครงการ Thailand Biennale Korat 2021 วันที่ 1 กลุ่มที่ 1 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคคลทั่วไป
 
129586169 384339712828340 360958647327497495 o
128948141 384339549495023 6900789081209967159 o
129425419 384339692828342 8549898615283945967 o
128389612 384339709495007 5226986276505305380 o
129263593 384339659495012 3409501351858217197 o