คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มาหบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ในการเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มาหบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ในการเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 
 
 
 
131119531 3500487506694797 8768454151429813819 o
131218309 3508768235866724 2714532729428530580 o
130589998 3508768579200023 3415324174833846624 o
130823938 3506087739468107 1903658477558190916 o