คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดการจัดการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Pactice) เกี่ยวกับงานยาเสพติด

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดการจัดการแนวปฏิบัติที่ดี (Best Pactice) เกี่ยวกับงานยาเสพติด โดยได้รับ#รางวัลชนะเลิศ ซึ่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายการพัฒนานิสิตนักศึกษา รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายน 2562 ณ เพลาเพลินบูติก รีสอร์ท ตำบลคูเมือง อำเภอคูมือง จังหวัดบุรีรัมย์
70480557 2385324318211127 3018574522539311104 n
69478202 2385324408211118 5256844686730985472 o
69611068 2385324551544437 4802167895314399232 o
69499457 2385324591544433 21319122440683520 o