โครงการเสวนาวิชาการ และปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการเสวนาวิชาการ และปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.อำนาจ อยู่คำ และ อ.ดร.อลงกต ยะไวทย์ ในการบรรยายหัวข้อพิเศษ 

59985801 2182248748518686 329514490859094016 o


59603955 2182214708522090 2688709540874027008 o


59644341 2182215001855394 7702846381622296576 o


59762553 2182214785188749 4460163746932719616 o


59887238 2182215261855368 6065612016687513600 o


59909518 2182214858522075 6407524708035592192 o


59718418 2182214691855425 7455795666573328384 o


59732486 2182193968524164 1921891912411774976 o