นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง

 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง (ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง) : ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

44

 

44

 

44

 

44

 

44

 

44

 

44

 

44

 

44

 

44

 

44

 

44