การบรรยายพิเศษหัวข้อ "จิตวิญญาณของความเป็นครู" โดย ผศ. เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "จิตวิญญาณของความเป็นครู" โดย ผศ. เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดย คณะศึกศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31
 
31