ภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร​ ปี​ 2563​-2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มาหบัณฑิต ดุษฏีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ในการเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1