การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6

พิมพ์

การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 ทักษะแห่งอนาคต : ความท้าทายของการศึกษาไทย ( Skills for the Future : Challenges for Thai Education) ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 วิทยากรบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 


 50297037 2203566103191503 2783314897172168704 n

50257554 2240487729574110 6946506257159159808 n

49705972 2203566289858151 6654639242003611648 n

50094205 2240506556238894 647390741332492288 n

49946739 2240498866239663 3797113365860450304 n