ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาการบริหารการศึกษาในหัวข้อ "การบริหารจัดการศึกษาในยุคโลกพลิกผัน (VUCA World) "

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาการบริหารการศึกษาในหัวข้อ "การบริหารจัดการศึกษาในยุคโลกพลิกผัน (VUCA World) " โดยวิทยากร ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จัดโดยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00น. ลงทะเบียนเข้าร่วมแบบออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

S 9568476