ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Disruption และ New Normal เราจะสอนอย่างไร

p1